درباره مرکز

جان نباشد جز خبر در آزمون                     هرکه را افزون خبر جانش فزون  (مثنوی معنوی)

دانشگاه پیام نور با سابقه 25 سال تلاش و بالندگی با شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت از سال 68 شروع به فعالیت نموده است. از ویژگی های مهم این دانشگاه که اکنون یکی از ابردانشگاه های باز و آموزش از راه دور جهان می باشد:

1- سیستم خاص آموزشی آن است که به صورت غیرحضوری (مجازی) و نیمه حضوری است.

2- تدوین و تالیف منابع درسی به صورت متمرکز

3- برگزاری آزمون و ارزشیابی متمرکز در پایان هر نیمسال تحصیلی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد

مرکز آزمون و سنجش  دانشگاه مراحل مختلفی را طی کرده است و هم اکنون یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین مراکز ارزیابی و سنجش در کشور می باشد که در قالب 2 اداره و 2 گروه در حال فعالیت است.

1-     اداره اجرای آزمون ها

2-     اداره سنجش و فنی و آماری

3-     گروه آزمون سازی  

4-     گروه روان سنجی

با توجه به وجود بیش از 850 هزار دانشجو در حال حاضر در سطح بیش از 500 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور و نقاط گوناگون در سراسر جهان در قالب مرکز برون مرزی، در هر سال تحصیلی
 (دو نیمسال تحصیلی+ ترم تابستان) حدود دوازده میلیون نفر آزمون توسط مرکز آزمون و سنجش برگزار می شود.

ضمناً مرکز آزمون در برگزاری آزمون های مختلف زیر همکاری دارد:

·         آزمون های کنکور سراسری و فراگیر با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور

·         آزمون های الکترونیکی

·         آزمون های تافل هر سه ماه یک بار

·         آزمون های استخدامی

·         آزمون های مرتبط با جشنواره ملی و فرهنگی