1400/3/2 یکشنبه

   021-22455001

   021-22455106

   pnuazmoon@pnu.ac.ir


  آدرس پستی:تهران- ابتدای جاده لشگرک- مینی سیتی- ابتدای خیابان نخل- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- ساختمان شهید امین نوری- طبقه دوم- مرکز سنجش و آزمون

1400/4/23 چهارشنبه
آدرس پستی: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، ساختمان شهید نوری، مرکز سنجش و آزمون
صندوق پستی: 4697-19395
تلفن:  23320000-021
فکس:  22455610-021
آدرس پست الکترونیکی: pnuazmoon@pnu.ac.ir