1400,مهر,10

حداکثر مهلت اعلام نمره، برای دروسی که به بیش از یک نیمسال تحصیلی زمان نیاز دارند

  حداکثر مهلت اعلام نمره، برای دروسی که به بیش از یک نیمسال تحصیلی زمان نیاز دارند
مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به تشخیص استاد، تکمیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها، به بیش از یک نیمسال تحصیل زمان نیاز دارد، حداکثر تا پایان نیمسال بعد است و در این خصوص به شرح جدول زیر اقدام می شود.
شرح حداکثر مهلت اعلام نمره
دروس ناتمام انتخاب شده در نیمسال اول تا تاریخ 30 خرداد سال بعد
دروس ناتمام انتخاب شده در نیمسال دوم تا تاریخ 30 مهر سال بعد
دروس ناتمام انتخاب شده دردوره تابستان تا تاریخ پایان اسفند همان سال

گالری تصاویر:


 
امتیاز دهی
 
 

1400/4/23 چهارشنبه
آدرس پستی: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، ساختمان شهید نوری، مرکز سنجش و آزمون
صندوق پستی: 4697-19395
تلفن:  23320000-021
فکس:  22455610-021
آدرس پست الکترونیکی: pnuazmoon@pnu.ac.ir