1402,تير,10

تاریخ ثبت نمره میان ترم و تغییر محل آزمون نیمسال تابستان 1402-1401

تاریخ ثبت نمره میان ترم و تغییر محل آزمون نیمسال تابستان 1402-1401
عنوان از تاریخ لغایت
تاریخ تغییر محل آزمون 1402/04/29 1402/04/31
تاریخ ثبت نمره میان ترم تا 1402/05/12

گالری تصاویر:


 
امتیاز دهی
 
 

1400/4/23 چهارشنبه
آدرس پستی: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، ساختمان شهید نوری، مرکز سنجش و آزمون
صندوق پستی: 4697-19395
تلفن:  23320000-021
فکس:  22455610-021
آدرس پست الکترونیکی: pnuazmoon@pnu.ac.ir