در خصوص موسسات غیرانتفاعی و غیر دولتی آموزشی مبنی بر همکاری با دانشگاه پیام‌نور برای جذب و ادامه تحصیل داوطلبان ورود به دوره‌های فراگیر

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1398(نوبت بیستم):

پیرو پیگیری‌های دانشگاه در مورد بیان خلاف واقع برخی از مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی آموزشی مبنی بر همکاری با دانشگاه پیام‌نور برای جذب و ادامه تحصیل داوطلبان ورود به دوره‌های فراگیر، به اطلاع می‌رساند مؤسسات آموزشی خوارزمی، جامع برسام، سیمیا و سایت buying فاقد مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند و لذا فعالیت این مؤسسات کاملاً غیرقانونی است و تنها مؤسسه آموزش‌عالی آزاد دانش‌پژوهان دارای مجوز قطعی از شورای گسترش می‌باشد. قابل ذکر است فعالیت این مؤسسه و سایر مؤسسات دارای مجوز، صرفاً برای دوره‌های آمادگی مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور است و دانشگاه پیام‌نور هیچ‌گونه ارتباطی با این مؤسسات نداشته و ندارد. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر