اطلاعیه جدید
زمان تغییر محل آزمون دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور  

به استحضار می رساند تغییراتی در تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور در تغییر محل آزمون، کارت آزمون و تاریخ دریافت کارت آزمون، در سیستم گلستان به شرح ذیل صورت پذیرفته است.

 

ردیف

موضوع

تاریخ

1

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

97/08/29

97/09/08

2

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی

97/08/29

97/09/08

3

زمان دریافت کارت آزمون توسط دانشجو

97/09/20

97/10/25

 

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر