لینک ثبت نام بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 97
تاریخ ثبت نام بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 97
لینک دریافت کارنامه آزمون بیست و ششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در آذرماه 97
لینک دریافت کارت آزمون بیست و ششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در آذرماه 97
تمدید مهلت ثبت نام بیست و ششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در آذرماه 97
لینک ثبت نام بیست و ششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در آذرماه 97
تاریخ ثبت نام بیست و ششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در آذرماه 97
 زمان تغییر محل آزمون دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
تهیه کتاب های پیام نور به صورت اینترنتی و تحویل از طریق پست درب منزل
لینک دریافت کارنامه بیست و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور شهریورماه 97
لینک دریافت کارت آزمون بیست و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور شهریورماه 97
تمدید مهلت ثبت نام آزمون دوره دکتری تخصصی(ph.D) مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور - شعبه امارات سال تحصیلی 98-97
تمدید مهلت ثبت نام بیست و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور شهریورماه 97
لینک ثبت نام بیست و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور شهریورماه 97
لیست دروس کتاب باز (open book) ترم تابستان 97
لینک و دفترچه راهنمای ثبت نام داوطلبان آزمون دوره دکتری تخصصی(ph.D) مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور - شعبه امارات سال تحصیلی 98-97
تاریخ ثبت نام بیست و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور(ETPNU) شهریورماه 97
لینک دریافت کارنامه بیست و چهارمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور(ETPNU) تیرماه 97
اصلاحیه تاریخ آزمون های زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور (ETPNU) در سال 97
اطلاعیه شماره 1 تاریخ مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 97
1 2