تاریخ های برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور سال 98
لینک دریافت کارنامه بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور بهمن ماه 97
لینک دریافت کارت بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 97
تمدید مهلت ثبت نام بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 97
لینک ثبت نام بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 97
تاریخ ثبت نام بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 97
 زمان تغییر محل آزمون دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
تهیه کتاب های پیام نور به صورت اینترنتی و تحویل از طریق پست درب منزل
لیست دروس کتاب باز (open book) ترم تابستان 97
لینک و دفترچه راهنمای ثبت نام داوطلبان آزمون دوره دکتری تخصصی(ph.D) مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور - شعبه امارات سال تحصیلی 98-97
اصلاحیه تاریخ آزمون های زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور (ETPNU) در سال 97
اطلاعیه شماره 1 تاریخ مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 97
 تاریخ ثبت نام بیست و چهارمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور (ETPNU)  تیرماه 97
لینک دریافت کارنامه آزمون بیست و سومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه 97
بخشنامه آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور
لینک دریافت کارت آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور مهرماه 95
لینک دریافت کارنامه نتایج آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه 95
تمدید مهلت ثبت نام آزمون تافل آذرماه دانشگاه پیام نور
تمدید مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور
1