لینک ثبت نام بیست و دومین آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 96
اطلاعیه بیست و دومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 96
دریافت کارنامه بیست و یکمین دوره( دوره فوق العاده) آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در تاریخ 96/08/27
لینک دریافت کارت آزمون بیست و یکمین دوره (دوره فوق العاده) آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در تاریخ 96/08/27
لینک ثبت نام بیست و یکمین دوره (دوره فوق العاده) آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در تاریخ 96/08/27
اطلاعیه بیست و یکمین دوره (دوره فوق العاده) آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در تاریخ 96/08/27
لینک دریافت کارنامه نهایی آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) آبان ماه 96 دانشگاه پیام نور
تمدید ثبت نام دوره دکتری تخصصی (ph.D) مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور– شعبه دبی سال تحصیلی 97-96 تا سیزدهم آبان ماه 96
لینک دریافت کارت آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) آبان ماه 96دانشگاه پیام نور
تمدید ثبت نام دوره دکتری تخصصی (ph.D) مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور– شعبه دبی سال تحصیلی 97-96 تا هفتم آبان ماه 96
تمدید مهلت ثبت نام آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) آبان ماه 96 دانشگاه پیام نور
لینک ثبت نام آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) آبان ماه 96 دانشگاه پیام نور
تاریخ ثبت نام آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) آبان ماه 96 دانشگاه پیام نور
دفترچه راهنما و لینک ثبت نام دوره دکتری تخصصی (ph.D) مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور– شعبه دبی سال تحصیلی 97-96
لینک دریافت کارنامه نهایی آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در تاریخ 96/06/22
اسامی قبولین آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در تاریخ 96/06/22
کارنامه نهایی آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور شهریورماه 96
اسامی قبولین آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور شهریورماه 96
تاریخ ثبت نام آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در شهریورماه 96
تاریخ ثبت نام هفدهمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه 96
1 2 3 4
 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما