لینک دریافت کارنامه بیست و چهارمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور(ETPNU) تیرماه 97
اصلاحیه تاریخ آزمون های زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور (ETPNU) در سال 97
تمدید مهلت ثبت نام بیست و چهارمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور تیرماه 97
لینک ثبت نام بیست و چهارمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور(ETPNU) تیرماه 97
اطلاعیه شماره 2 آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 97 دانشگاه پیام نور در خصوص تغییر تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه برخی از کد رشته محل­های مرکز تهران جنوب
اطلاعیه شماره 1 تاریخ مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 97
 تاریخ ثبت نام بیست و چهارمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور (ETPNU)  تیرماه 97
لینک دریافت کارنامه آزمون بیست و سومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه 97
لینک دریافت کارت آزمون بیست و سومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه 97
تمدید ثبت نام بیست و سومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه 97
لینک ثبت نام بیست و سومین دوره آزمون زبان دوره دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه 97
تاریخ ثبت نام بیست و سومین  دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در اردیبهشت97
تاریخ برگزاری دوره های آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در سال 97
لینک دریافت کارت آزمون بیست و دومین آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 96
لینک ثبت نام بیست و دومین آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 96
اطلاعیه بیست و دومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 96
دریافت کارنامه بیست و یکمین دوره( دوره فوق العاده) آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در تاریخ 96/08/27
لینک دریافت کارت آزمون بیست و یکمین دوره (دوره فوق العاده) آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در تاریخ 96/08/27
لینک ثبت نام بیست و یکمین دوره (دوره فوق العاده) آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در تاریخ 96/08/27
اطلاعیه بیست و یکمین دوره (دوره فوق العاده) آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در تاریخ 96/08/27
1 2 3 4 5
 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما