تاریخ ثبت نام بیست و ششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در آذرماه 97
 زمان تغییر محل آزمون دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
تهیه کتاب های پیام نور به صورت اینترنتی و تحویل از طریق پست درب منزل
لینک دریافت کارنامه بیست و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور شهریورماه 97
لینک دریافت کارت آزمون بیست و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور شهریورماه 97
تمدید مهلت ثبت نام آزمون دوره دکتری تخصصی(ph.D) مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور - شعبه امارات سال تحصیلی 98-97
تمدید مهلت ثبت نام بیست و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور شهریورماه 97
لینک ثبت نام بیست و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور شهریورماه 97
لیست دروس کتاب باز (open book) ترم تابستان 97
لینک و دفترچه راهنمای ثبت نام داوطلبان آزمون دوره دکتری تخصصی(ph.D) مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور - شعبه امارات سال تحصیلی 98-97
تاریخ ثبت نام بیست و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور(ETPNU) شهریورماه 97
لینک دریافت کارنامه بیست و چهارمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور(ETPNU) تیرماه 97
اصلاحیه تاریخ آزمون های زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور (ETPNU) در سال 97
اطلاعیه شماره 1 تاریخ مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 97
 تاریخ ثبت نام بیست و چهارمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور (ETPNU)  تیرماه 97
لینک دریافت کارنامه آزمون بیست و سومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه 97
بخشنامه آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور
لینک دریافت کارت آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور مهرماه 95
لینک دریافت کارنامه نتایج آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه 95
تمدید مهلت ثبت نام آزمون تافل آذرماه دانشگاه پیام نور
1 2